Kello tikittää viimeistä vuorokautta tässä isäntäperheessä. Olen 2/3 surullinen ja 1/3 välinpitämätön, eli tunteeni heijastelevat isäntäperheeni jäsenten tunteita.
Onneksi pysyn silti edelleen Pekingissä. Jotain valoisaakin tästä tilanteesta löytyy.

Sain muuten juuri selville syyn siihen, miksi joudun perheestä lähtemään. Mutta siitä ja tulevaisuudestani lisää myöhemmin.
'